نرم افزارهای مورد نیاز

نرم افزارهای مورد نیاز  مخصوص کلاس مجازی / کنفرانس و همایشهای آنلاین

 

اداین سرور ادوبی

فلش پلیر 

نرم افزارهای جانبی

 

برای تست ارتباط خود با وبینارها لطفا با استفاده از لینک زیر از نصب نرم افزارهای مورد نیاز و تست سرعت برای ارتباط با سرور اطمینان حاصل کنید .

بررسی ارتباط شما با سرور  برای ورود به وبینار / کلاس مجازی   http://meet.live21.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm

 

با استفاده از لینک زیر که یک وبینار /کلاس مجازی شبیه سازی شده میباشد میتوانید از صحت وصل شدن به وبینارها مطمن شوید .

اتاق تست و شبیه ساز ورود به وبینار / کلاس مجازی